O firmie

Moduły laboratoryjne świadczące usługi w ramach projektu MOLANOTE

Laboratorium 1
Laboratorium 01
Instytut Maszyn Przepływowych PAN
Prof. dr hab. inż. Piotr Doerffer
ul. Fiszera 14
80-231 Gdańsk

tel: +48 58 699 52 02
fax: +48 58 341 61 44
email: Piotr.Doerffer@imp.gda.pl
MODUŁ MAŁEJ ENERGETYKI WIATROWEJ
W laboratorium możliwe jest wyznaczenie sprawności turbin wiatrowych w tunelu aerodynamicznym (komora pomiarowa f = 5 m). Ekspertyzy prowadzone w największym w Polsce tunelu aerodynamicznym znajdującym się w Instytucie Lotnictwa w Warszawie
81d4f5, 65a6bf
LAB 01
Laboratorium 2
Laboratorium 02
Instytut Maszyn Przepływowych PAN
Dr hab. inż. Piotr Lampart     
ul. Fiszera 14
80-231 Gdańsk   
  
tel: +48 58 699 52 66
fax: +48 58 341 61 44   
email: lampart@imp.gda.pl    

 
MODUŁ DO BADANIA DYNAMIKI MIKROTURBIN I MINISIŁOWNI KOGENERACYJNYCH
W laboratorium prowadzone są badania w zakresie kogeneracji energii elektrycznej i ciepła oraz konwersji energii w maszynach wirnikowych i silnikach spalinowych tłokowych.
  
02ace5, 028bb5
LAB 02
Laboratorium 3
Laboratorium 03
Instytut Maszyn Przepływowych PAN 
Dr Marcin Lackowski
ul. Fiszera 14
80-231 Gdańsk

tel: +48 58 6995 256
fax: +48 58 3416 144
email: butrym@imp.gda.pl 
MODUŁ DO BADANIA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH, POMP CIEPŁA I HYBRYDOWYCH UKŁADÓW GRZEWCZYCH
Prace prowadzone są w zakresie identyfikacji rozkładów pól prędkości w pomiarach identyfikacyjnych pracy wymienników ciepła, kanałów przepływowych powietrza, gazów lub par w układach energetycznych, wentylacyjnych, grzewczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła.
 
0cbcf2, 0a9ec7
LAB 03
Laboratorium 4
Laboratorium 04
Instytut Maszyn Przepływowych PAN
Dr hab. inż. Dariusz Kardaś
ul. Fiszera 14
80-231 Gdańsk

tel: +48 58 699 51 66
fax: +48 341 61 44
email: dk@imp.gda.pl
MODUŁ CZYSTEGO SPALANIA, WYTWARZANIA I OCZYSZCZANIA BIOPALIW ENERGII ALTERNATYWNYCH ORAZ POMIARU CZYSTKOŚCI SPALIN
Prace w laboratorium dot. szeroko rozumianej ochrony środowiska połączonej z energetyką odnawialną. Laboratorium prowadzi badania cieplne, chemiczne i przepływowe, które są wsparte najnowocześniejszymi metodami modelowania numerycznego.
0bae88, 0a8f70
LAB 04
Laboratorium 5
Laboratorium 05
Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Dr hab. inż. Marek Krzaczek
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

tel: +48 58 348 63 40
fax: +48 58 348 63 39
email: marek.krzaczek@pg.gda.pl
 
MODUŁ Z ZAKRESU BUDOWNICTWA DO BADANIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, DIAGNOSTYKI CIEPLNO-WILGOTNOŚCIOWEJ BUDYNKÓW ORAZ  ENERGOOSZCZĘDNOŚCI BUDYNKÓW
Zakres prac obejmuje badania podstawowych cech technicznych materiałów i wyrobów budowlanych (przede wszystkim materiałów termoizolacyjnych) oraz badań parametrów komfortu cieplno - wilgotnościowego wraz z oceną jakości wentylacji pomieszczeń. Ponadto wykonywane są zaawansowane symulacje numeryczne. 
85c657, 6ca147
LAB 05
Laboratorium 6
Laboratorium 06
Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Dr inż. Mirosław Włas
ul. Sobieskiego 7
80-216 Gdańsk

tel: +48 58 347 23 37
fax: +48 58 347 18 02
email: mwlas@ely.pg.gda.pl
. MODUŁ TECHNOLOGII INTELIGENTNEJ ENERGETYKI
Laboratorium prowadzi kompleksowe badania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) urządzeń elektronicznych i badania bezpieczeństwa ich użytkowania. Laboratorium umożliwia poprawę urządzeń w celu osiągnięcia stanu kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa elektrycznego.
 
bed84c, 92a33b
LAB 06