Laboratorium 5

MODUŁ Z ZAKRESU BUDOWNICTWA DO BADANIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, DIAGNOSTYKI CIEPLNO-WILGOTNOŚCIOWEJ BUDYNKÓW ORAZ  ENERGOOSZCZĘDNOŚCI BUDYNKÓW
Zakres prac obejmuje badania podstawowych cech technicznych materiałów i wyrobów budowlanych (przede wszystkim materiałów termoizolacyjnych) oraz badań parametrów komfortu cieplno - wilgotnościowego wraz z oceną jakości wentylacji pomieszczeń. Ponadto wykonywane są zaawansowane symulacje numeryczne. 
Kontakt: 
Laboratorium 05
Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Dr hab. inż. Marek Krzaczek
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

tel: +48 58 348 63 40
fax: +48 58 348 63 39
email: marek.krzaczek@pg.gda.pl
 
​Odbiorcy produktu
 • producenci wyrobów z betonu komórkowego
 • producenci wyrobów termoizolacyjnych z wełny mineralnej, styropianu, pianki poliuretanowej i innych
 • producenci wyrobów z ceramiki poryzowanej oraz pełnej
 • producenci innych materiałów budowlanych
 • deweloperzy i wykonawcy obiektów budowlanych
 • administratorzy i zarządcy nieruchomości
 • jednostki naukowo-badawcze
Usługi
•    badania podstawowych cech technicznych materiałów i wyrobów budowlanych stosowanych w budownictwie energooszczędnym
•    badanie współczynnika przepuszczalności pary wodnej* w warunkach przepływu laminarnego w pomieszczeniu
•    badanie współczynnika przewodzenia ciepła materiałów budowlanych w zakresie od 0.02 W/mK do 50.0 W/mK* 
•    mikroskopowe badanie struktury włóknistych materiałów termoizolacyjnych* 
•    wykonywanie zaawansowanych symulacji numerycznych parametrów komfortu cieplno-wilgotnościowego wraz z oceną jakości środowiska wewnętrznego w pomieszczeniach
•    wykonywanie modeli energetycznych i optymalizacja zapotrzebowania na energię w budynkach
•    wydawanie świadectwa charakterystyki energetycznej
•    wykonanie audytów energetycznych
•    badania numeryczne wydajności technik pasywnych i aktywnych stosowanych w budynkach energooszczędnych oraz budynkach netto-zero-energetycznych
•    badania sprawności i wydajności systemów zarządzania energią w budynkach
•    prognozowanie parametrów komfortu cieplno-wilgotnościowego pomieszczeń (zakres badania: wyznaczenie wskaźników PMV, PPD, PD, DR)
•    badania wydajności i efektywności pasywnych technologii pozyskiwania i dystrybucji energii w budynkach wykorzystujących odnawialne źródła energii

*Metodologia zgodna z aktualnymi normami
Planowane jest wdrożenie systemu zarządzania jakością wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 
Zaplecze techniczne
 • urządzenie do pomiaru ciśnienia atmosferycznego przeznaczone do pomiarów ciśnienia atmosferycznego w pomieszczeniach zamkniętych oraz w warunkach zewnętrznych. Zakres pomiarowy 700-1100 hPa, rozdzielczość pomiaru ±0,1hPa, zakres temperatur 10 - 40°C, zakres wilgotności 20 - 80%
 • urządzenie do pomiaru natężenia światła, zakres od 0,1Lx…0,1kLx
 • wielofunkcyjny przyrząd pomiarowy z wbudowanym pomiarem różnicy ciśnień przeznaczony do pomiaru w natężenia przepływu oraz jakości powietrza w klimatyzacjach, wentylacjach oraz jakości powietrza w pomieszczeniach
 • urządzenie wielofunkcyjne do pomiarów poligonowych parametrów klimatu i jakości powietrza, miernik promieniowania słonecznego z bilansomierzem krzemowym, miernik stężenia CO2 i temperatury, barometr do pomiaru ciśnienia atmosferycznego, miernik kierunku i prędkości wiatru
 • uniwersalny wilgotnościomierz inspekcyjny do pomiaru wilgotności materiałów budowlanych
 • stanowisko do pomiaru paroprzepuszczalności materiałów budowlanych
 • zestaw do akwizycji danych pomiarowych w warunkach laboratoryjnych i poligonowych
 • stacja klimatyczna do pomiaru i rejestracji parametrów klimatu w pomieszczeniach zamkniętych
 • stacja klimatyczna do pomiaru i rejestracji parametrów klimatu zewnętrznego
 • mikroskop stereoskopowy z wyposażeniem do wizualizacji i analizy zdjęć
 • maszyna wytrzymałościowa do badania wytrzymałości na ściskanie i rozciąganie materiałów termoizolacyjnych, zakres do 10kPa
Galeria: