ENSPIRION Sp. z o.o.

Głównym obszarem działalności Enspirion jest usługa Demand Side Response, która wspomaga stabilność Krajowego Systemu Energetycznego zapewniając ciągłość dostaw energii elektrycznej po akceptowalnej cenie.

Firma wykorzystuje Negawaty jako alternatywę dla budowania nowych mocy wytwórczych.

Budują Wirtualną Elektrownie cechującą się dużą elastycznością pracy, dyspozycyjnością, sprawnością oraz niskimi kosztami inwestycyjnymi, przy maksymalnym ograniczeniu emisji szkodliwych związków chemicznych.