EXCENTO

Excento sp. z o.o. jest spółką zajmującą się komercjalizacją wyników badań, promuje również aktywności związane z praktycznymi zastosowaniami nauki.
Ich misją jest wspieranie przedsiębiorców w budowaniu trwałych i korzystnych dla wszystkich stron relacji biznesowych.
Obecnie z powodzeniem realizują projekty takie, jak:  NOVAPUR, ARGEVIDE, SimLE, CHILLiD.

 Do profilu działalności należy również zaliczyć szerokie spektrum badań, które wykonywane są przy współpracy z wysoko wykwalifikowaną kadrą naukową Politechniki Gdańskiej. 

Kontakt
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
www.excento.pl