INKOL

INKOL jest firmą specjalizującą się w  „Optymalizacji kosztów użytkowania energii elektrycznej". Kompetencje oraz doświadczenie firmy są wykorzystywane w każdym etapie procesu inwestycyjnego w budownictwie, począwszy od fazy koncepcji przez projektowanie oraz realizację inwestycji. Firma specjalizuje się w projektowaniu nowoczesnych, efektywnych instalacji elektroenergetycznych, które w trakcie eksploatacji zapewnią optymalny, niski poziom energochłonności w zakresie energii elektrycznej.
 
Istotną grupę Klientów tworzą firmy, które wspierane są w zakresie modernizacji lub przebudowy 
instalacji elektrycznych w już istniejących obiektach biurowych, przemysłowych oraz produkcyjnych.
Zespół tworzy doświadczona kadra inżynierska wspierająca Klientów w procesie redukcji śladu 
ekologicznego firmy m.in. poprzez integrację odnawialnych źródeł energii z istniejącą infrastrukturą 
elektroenergetyczną.

Kontakt:
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk
www.inkol.pl