Techno Service

"TECHNO-SERVICE" S.A. należy do najbardziej nowoczesnych i najszybciej rozwijających się przedsiębiorstw na Pomorzu.
Zasięg działalności firmy obejmuje całą Polskę. Współpracują także z partnerami z państw europejskich, eksportując swe wyroby i usługi na ich rynki (obwody drukowane i montaż elektroniczny do takich krajów jak: Niemcy, Szwajcaria, Holandia, Litwa, Austria).
Mocne strony Spółki mają swe źródło w jej historii i tradycji - korzenie firmy sięgają lat sześćdziesiątych, kiedy to powstała Studencka Spółdzielnia Pracy "Techno-Service" integrująca całe trójmiejskie  środowisko  akademickie,  stawiając do dyspozycji swych Klientów  ręce i  potencjał  intelektualny  studentów  różnych  uczelni,  wszystkich  kierunków  studiów.
 W 1991 r. w wyniku przekształceń własnościowych (pracowniczo-członkowskich) na bazie Spółdzielni powstała Spółka Akcyjna "TECHNO-SERVICE", która wykorzystując dotychczas wypracowane zasoby i podbudowując je nowymi pomysłami oraz kapitałem ciągle ewoluowała, czego efektem jest obecna struktura firmy obejmująca osiem samodzielnych, dynamicznie rozwijających się zakładów o charakterze produkcyjnym i usługowym. Zakłady te w oparciu o własny majątek oferują produkty i usługi wymagające rozległej wiedzy, najwyższych kwalifikacji i zastosowania najnowocześniejszych technologii.

Kontakt: 
ul. Siedlicka 6
80-222 Gdańsk
www.technoservice.com.pl