Założyciele

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.
Instytut Maszyn Przepływowych PAN
Politechnika Gdańska
Enspirion Sp. z o.o.


Laboratorium MOLANOTE to nowoczesne zaplecze badawczo-rozwojowe, którego właścicielem jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. Laboratorium powstało w partnerstwie z Instytutem Maszyn Przepływowych PAN, Politechniką Gdańską oraz Enspirion Sp. z o.o.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna (PSSE) sp. z o.o. jest jednocześnie
koordynatorem powiązania MOLANOTE oraz Wnioskodawcą. Rolę spółki w
projekcie oraz powiązaniu pełni jej jednostka organizacyjna, czyli
Gdański Park Naukowo-Technologiczny.
Główną rolą Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (PSSE) sp. z o.o., jako
koordynatora w powiązaniu jest zarządzanie powiązaniem mające na celu jego
rozwój oraz realizację przyjętych celów. Koordynator realizując cele powiązania
realizuje również cele własnej działalności jako Instytucji Otoczenia Biznesu, która
polega na świadczeniu usług na rzecz przedsiębiorców oraz rozwoju
przedsiębiorczości. Poprzez zarządzanie powiązaniem spółka może
poszerzyć swoją działalność na rzecz przedsiebiorców, rozwinąć dotychczasową
współpracę z jednostkami badawczymi, jednostkami otoczenia biznesu oraz
poprzez promocję powiązania - promować swoją działalność. Koordynator promuje
powiązanie, buduje wzajemne zaufanie pomiedzy jego uczestnikami oraz pozyskuje
nowych członków powiazania. PSSE jest animatorem w zakresie współpracy
(zewnętrznej i wewnętrznej) między członkami powiązania oraz współpracy z innymi
powiązaniami związanymi z budownictwem energetycznym i OZE, w tym
zagranicznymi. Rozdziela on również kompetencje między uczestnikami
powiązania, aby powiązanie sprawnie funkcjonowało.
 
Enspirion Sp. z o.o.
Głównym obszarem działalności Enspirion jest usługa Demand Side Response,
która wspomaga stabilność Krajowego Systemu Energetycznego zapewniając
ciągłość dostaw energii elektrycznej po akceptowalnej cenie.
Firma wykorzystuje Negawaty jako alternatywę dla budowania nowych mocy wytwórczych.
Budują Wirtualną Elektrownie cechującą się dużą elastycznością pracy, dyspozycyjnością
 sprawnością oraz niskimi kosztami inwestycyjnymi, przy maksymalnym ograniczeniu
emisji szkodliwych związków chemicznych.

Instytut Maszyn Przepływowych PAN pełnii rolę jednostki badawczej w
powiązaniu oraz w projekcie. Bierze aktywny udział w działalności
powiązania oraz przeprowadzać będzie badania mające na celu przygotowanie wspólnego
produktu. Wspólnie z Politechniką Gdańską będzie on opracowywał wyniki
przeprowadzonych badań oraz przygotowywał pierwszą wersję produktu
IMP PAN pełni w powiązaniu rolę jednostki naukowej, której doświadczenie będzie wykorzystane do opracowania
koncepcji wspólnego produktu oraz jego wdrożenia. Udział IMP umożliwia integrację i
rozwój technologii posiadanych przez członków powiązania oraz ich doskonalenie.
 
Politechnika Gdańska (PG) jako jednostka badawcza w powiązaniu oraz w projekcie wspiera
uczestników powiązania swoją wiedzą i doświadczeniem.
Uczestnictwo w powiązaniu umożliwia Politechnice Gdańskiej wdrożenie do wspólnego produktu
powiązania własnych już przeprowadzanych badań. Politechnika Gdańska ma możliwość
realizacji celów swojej działalności, które zakładają prowadzenie badań naukowych i
prac rozwojowych nakierowanych na potrzeby gospodarki oraz działać na rzecz ich
wdrożenia w praktyce. Ponadto uczelnia ma możliwość promowania i
rozpowszechniania wiedzy oraz uczestnictwa w badaniach poprzez pomoc
techniczną i ekspercką przedsiębiorcom.