LABORATORIUM 3 MODUŁ POMP CIEPŁA, KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH I HYBRYDOWYCH UKŁADÓW GRZEWCZYCH

Celem badań w laboratorium będzie identyfikacja rozkładów pól prędkości w pomiarach identyfikacyjnych pracy wymienników ciepła, kanałów przepływowych powietrza, gazów lub par w układach energetycznych, wentylacyjnych, grzewczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła.

Odbiorcy
  • przedsiębiorstwa z szeroko rozumianego sektora pomp ciepła, nowych technologii energetycznych,
  • przedsiębiorstwa o chłodniczo-klimatyzacyjnycm profilu produkcji,
  • firmy zajmujące się szeroko rozumianą technologią produkcji wymienników ciepła.

Kontakt do operatora laboratorium

Laboratorium 03
Instytut Maszyn Przepływowych PAN

ul. Fiszera 14, 80-231 Gdańsk
Oferta naukowo-badawcza
  • pomiary identyfikacyjne pól prędkości przepływów przez wymienniki, ze szczególnym uwzględnieniem wymienników powietrznych pomp ciepła oraz rekuperatorów,
  • pomiary identyfikacyjne pól prędkości w pomieszczeniach wyposażonych w klimatyzację oraz ogrzewanie nadmuchowe,
  • pomiary identyfikacyjne pól prędkości w obrotowych podgrzewaczach powietrza,
  • identyfikacja przepływów przez układy strumieniowe w zastosowaniach związanych z generacją chłodu z ciepła,
  • identyfikacja przepływów przez strumienice w zastosowaniach związanych z wykorzystaniem strumienic jako układów pompowych.

Zaplecze techniczne
  • system do identyfikacji rozkładów prędkości przepływów PIV. Zestaw będzie posiadał laser o mocy (>30mJ) wystarczającej do pomiarów rozkładów prędkości w stosunkowo dużych objętościach, umożliwi to jego zastosowanie w badaniach wymienników ciepła, gdzie konieczna jest obserwacja rozkładu przepływu powietrza przez wymiennik w stosunkowo dużych objętościach,
  • specjalna kamera, która umożliwi pomiar rozkładu prędkości przepływu w urządzeniach strumieniowych, będzie to unikalna możliwość techniczna ze względu na zarówno konieczność obserwacji stosunkowo trudno dostępnych obszarów (nie możliwych do modyfikacji – ze względu na komplikacje samej geometrii strumienicy) jak i bardzo wysokich prędkości przepływu (>300m/s).