O firmie

Moduły laboratoryjne świadczące usługi w ramach projektu MOLANOTE

Laboratorium 1
Laboratorium 01
Instytut Maszyn Przepływowych PAN
Prof. dr hab. inż. Piotr Doerffer
ul. Fiszera 14
80-231 Gdańsk

tel: +48 58 699 52 02
fax: +48 58 341 61 44
email: Piotr.Doerffer@imp.gda.pl
MODUŁ MAŁEJ ENERGETYKI WIATROWEJ
Głównym zadaniem modułu jest wyznaczenie sprawności turbin wiatrowych w tunelu aerodynamicznym (komora pomiarowa f = 5 m). Ekspertyzy prowadzone będą w największym w Polsce tunelu aerodynamicznym znajdującym się w Instytucie Lotnictwa w Warszawie.
81d4f5, 65a6bf
LAB 01
Laboratorium 2
Laboratorium 02
Instytut Maszyn Przepływowych PAN
Dr hab. inż. Piotr Lampart     
ul. Fiszera 14
80-231 Gdańsk   
  
tel: +48 58 699 52 66
fax: +48 58 341 61 44   
email: lampart@imp.gda.pl    

 
MODUŁ DYNAMIKI MIKROTURBIN I MINISIŁOWNI KOGENERACYJNYCH
Moduł umożliwia przeprowadzenie zaawansowanych badań eksperymentalnych i teoretycznych w zakresie kogeneracji energii elektrycznej i ciepła oraz konwersji energii w maszynach wirnikowych i silnikach spalinowych tłokowych.     
02ace5, 028bb5
LAB 02
Laboratorium 3
Laboratorium 03
Instytut Maszyn Przepływowych PAN 
Dr hab. inż. Dariusz Butrymowicz
ul. Fiszera 14
80-231 Gdańsk

tel: +48 58 699 52 99
fax: +48 58 341 61 44
email: butrym@imp.gda.pl 
MODUŁ POMP CIEPŁA, KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH I HYBRYDOWYCH UKŁADÓW GRZEWCZYCH
Celem badań w laboratorium będzie identyfikacja rozkładów pól prędkości w pomiarach identyfikacyjnych pracy wymienników ciepła, kanałów przepływowych powietrza, gazów lub par w układach energetycznych, wentylacyjnych, grzewczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła. 
 
0cbcf2, 0a9ec7
LAB 03
Laboratorium 4
Laboratorium 04
Instytut Maszyn Przepływowych PAN
Dr hab. inż. Dariusz Kardaś
ul. Fiszera 14
80-231 Gdańsk

tel: +48 58 699 51 66
fax: +48 341 61 44
email: dk@imp.gda.pl
MODUŁ CZYSTEGO SPALANIA, WYTWARZANIA I OCZYSZCZANIA 
Celem budowy laboratorium jest stworzenie bazy sprzętowej i zgromadzenie wiedzy w dziedzinie szeroko rozumianej ochrony środowiska połączonej z energetyką odnawialną, by wspomóc rozwój polskiej energetyki niskoemisyjnej opartej o rozproszone źródła energii. Laboratorium umożliwi prowadzenie różnorodnych badań cieplnych, chemicznych i przepływowych, które będą wsparte najnowocześniejszymi metodami modelowania numerycznego.
0bae88, 0a8f70
LAB 04
Laboratorium 5
Laboratorium 05
Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Dr hab. inż. Marek Krzaczek
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

tel: +48 58 348 63 40
fax: +48 58 348 63 39
email: marek.krzaczek@pg.gda.pl
 
MODUŁ BUDOWNICTWA ENERGOOSZCZĘDNEGO I ZERO ENERGETYCZNEGO
Zakres prac laboratorium obejmuje badania podstawowych cech technicznych materiałów i wyrobów budowlanych (przede wszystkim materiałów termoizolacyjnych) oraz badań parametrów komfortu cieplno - wilgotnościowego wraz z oceną jakości wentylacji pomieszczeń.
Możliwe też będzie wykonywanie zaawansowanych symulacji numerycznych
85c657, 6ca147
LAB 05
Laboratorium 6
Laboratorium 06
Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Dr inż. Mirosław Włas
ul. Sobieskiego 7
80-216 Gdańsk

tel: +48 58 347 23 37
fax: +48 58 347 18 02
email: mwlas@ely.pg.gda.pl
MODUŁ TECHNOLOGII INTELIGENTNEJ ENERGETYKI
Laboratorium ma przeprowadzać kompleksowe badania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) urządzeń elektronicznych i badania bezpieczeństwa ich użytkowania, co stanowi podstawę oceny zgodności z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej w związku z oznaczeniem CE. Wyniki badań są niezbędne do sporządzania deklaracji zgodności w oparciu o normy zharmonizowane. Laboratorium umożliwi również poprawę urządzeń w celu osiągnięcia stanu kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa elektrycznego.
 
bed84c, 92a33b
LAB 06