Archiwum

np.: 2019-10-20
np.: 2019-10-20
05/25/2018 - 12:59
W dniu 25 września 2018 r. w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym odbyła się konferencja ECO-ON Technologie Ekoefektywne - badania laboratoryjne, transfer, wdrożenia i finansowanie. Wydarzenie poświęcone było tematyce prac B + R w dziedzinie trzeciej Inteligentnej...
10/01/2013 - 10:28
Według Bloomberg New Energy Finance, łączna moc wybudowanych w tym roku na świecie źródeł fotowoltaicznych po raz pierwszy będzie większa od wiatrowych.  Podczas, gdy zainstalowane w tym roku na świecie instalacje fotowoltaiczne będą posiadały łączną moc 36,7 GW, w przypadku...
10/04/2013 - 09:02
Walkę z nawet najcięższymi awariami jak całkowity black-out kraju ćwiczy już personel Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) na nowym symulatorze krajowego systemu energetycznego. Symulator dokładnie odtwarza działanie dziesiątków tysięcy elementów systemu.  Budowany przez...
10/09/2013 - 15:13
Nie­zbęd­na jest dłu­go­fa­lo­wa po­li­ty­ka pań­stwa do­ty­czą­ca roz­wo­ju mor­skiej ener­ge­ty­ki wia­tro­wej i sta­bil­ny sys­tem wspar­cia - oce­nia Pre­zes Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Ener­ge­ty­ki Wia­tro­wej.  Woj­ciech Cet­nar­ski pod­czas kon­fe­ren­cji w Sopocie...
10/07/2013 - 13:09
Wielka Brytania ma dwa lub trzy razy więcej gazu łupkowego niż wcześniej sądzono - oświadczył Michael Fallon, minister Energetyki Wielkiej Brytanii. W przeciągu następnych kilku lat wykonanych zostanie od 30 do 40 odwiertów w celu oceny rzeczywistego potencjału złóż gazu...