Najnowsze Aktualności

05/25/2018 - 12:59
W dniu 25 września 2018 r. w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym odbyła się konferencja ECO-ON Technologie Ekoefektywne - badania laboratoryjne, transfer, wdrożenia i finansowanie. Wydarzenie poświęcone było tematyce prac B + R w dziedzinie trzeciej Inteligentnej...
10/09/2013 - 15:13
Nie­zbęd­na jest dłu­go­fa­lo­wa po­li­ty­ka pań­stwa do­ty­czą­ca roz­wo­ju mor­skiej ener­ge­ty­ki wia­tro­wej i sta­bil­ny sys­tem wspar­cia - oce­nia Pre­zes Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Ener­ge­ty­ki Wia­tro­wej.  Woj­ciech Cet­nar­ski pod­czas kon­fe­ren­cji w Sopocie...
10/09/2013 - 14:59
Duon w swojej najnowszej akcji promocyjnej postanowił wykorzystać najbliższe mecze piłkarskiej reprezentacji Polski do zaoferowania nowym klientom możliwości zdobycia darmowej energii elektrycznej.  Oferta Duonu przewiduje, że klienci którzy zdecydują się na podpisanie umowy z...
10/07/2013 - 13:09
Wielka Brytania ma dwa lub trzy razy więcej gazu łupkowego niż wcześniej sądzono - oświadczył Michael Fallon, minister Energetyki Wielkiej Brytanii. W przeciągu następnych kilku lat wykonanych zostanie od 30 do 40 odwiertów w celu oceny rzeczywistego potencjału złóż gazu...
10/04/2013 - 09:02
Walkę z nawet najcięższymi awariami jak całkowity black-out kraju ćwiczy już personel Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) na nowym symulatorze krajowego systemu energetycznego. Symulator dokładnie odtwarza działanie dziesiątków tysięcy elementów systemu.  Budowany przez...