Laboratorium 1

MODUŁ MAŁEJ ENERGETYKI WIATROWEJ
Głównym zadaniem modułu jest wyznaczenie sprawności turbin wiatrowych w tunelu aerodynamicznym (komora pomiarowa f = 5 m). Ekspertyzy prowadzone będą w największym w Polsce tunelu aerodynamicznym znajdującym się w Instytucie Lotnictwa w Warszawie.
Kontakt: 
Laboratorium 01
Instytut Maszyn Przepływowych PAN
Prof. dr hab. inż. Piotr Doerffer
ul. Fiszera 14
80-231 Gdańsk

tel: +48 58 699 52 02
fax: +48 58 341 61 44
email: Piotr.Doerffer@imp.gda.pl
Odbiorcy produktu
 • przedsiębiorstwa produkujące lub importujące siłownie wiatrowe małych mocy
 • firmy instalatorskie i deweloperskie zainteresowane budownictwem plus energetycznym
Oferta naukowo-badawcza
 • badanie charakterystyki efektywności wiatraka - kompletnego systemu (wiatrak, generator, akumulator) prędkość wiatru - moc produkowana 
 • badanie szczegółowe charakterystyki wiatraka dla każdej prędkości wiatru sekwencja obciążeń pozwalająca na zdjęcie charakterystyki mocy produkowanej przez generator
 • pełne badania wiatraka uzupełnione o dodatkowe wyznaczenie charakterystyki samego wirnika, pozwalając na określenie strat na generatorze 
 • pomiar sił aerodynamicznych działających na wiatrak w pełnym zakresie prędkości wiatru i generowanej mocy przez wiatrak
 • wyznaczenie sił aerodynamicznych na wirnikach i innych elementach turbin wiatrowych
 • wyznaczanie momentów obrotowych wywieranych przez wirniki
 • pomiar obrotów wirników
 • pomiar pola prędkości wokół wiatraków
 • pomiar naprężeń działających na elementy konstrukcji wiatraków
 • badanie generacji prądu elektrycznego przy różnej dynamice zmienności wiatru
 • badania aerodynamiki dowolnych obiektów i konstrukcji
 • symulacje numeryczne CFD przepływów i obciążeń elementów wiatraka
 • symulacje numeryczne obciążeń mechanicznych działających na elementy wiatraka
 • numeryczne prognozowanie lokalizacji turbiny wiatrowej na podstawie poziomu zurbanizowania, ukształtowania terenu i danej róży wiatrów
 • cechowanie różnych urządzeń do pomiaru ciśnień i prędkość
Zaplecze techniczne
 • demontowany zestaw pomiarowy do badania efektywności turbiny wiatrowej lub zespołu turbina/generator dedykowany do tunelu aerodynamicznego o średnicy 5 m znajdującego się w Instytucie Lotnictwa w Warszawie
Galeria: