Laboratorium 2

MODUŁ DYNAMIKI MIKROTURBIN I MINISIŁOWNI KOGENERACYJNYCH
Moduł umożliwia przeprowadzenie zaawansowanych badań eksperymentalnych i teoretycznych w zakresie kogeneracji energii elektrycznej i ciepła oraz konwersji energii w maszynach wirnikowych i silnikach spalinowych tłokowych.     
Kontakt: 
Laboratorium 02
Instytut Maszyn Przepływowych PAN
Dr hab. inż. Piotr Lampart     
ul. Fiszera 14
80-231 Gdańsk   
  
tel: +48 58 699 52 66
fax: +48 58 341 61 44   
email: lampart@imp.gda.pl    

 
Odbiorcy produktu
 • przedsiębiorcy inwestujący w urządzenia generacji mocy
 • producenci i użytkownicy turbin oraz silników spalinowych
Oferta naukowo badawcza
 • badania sprawności energetycznej urządzeń kogeneracyjnych z miniturbiną gazową lub silnikiem spalinowym tłokowym (o spodziewanej mocy elektrycznej do 0.1 MWe) zasilanych paliwami gazowymi niskokalorycznymi (biogaz, syngaz) 
 • przystosowanie agregatów kogeneracyjnych do zasilania paliwami gazowymi niskokalorycznymi (biogaz, syngaz) oraz opracowywanie programów sterowania zapłonem przy zasilaniu paliwem niskokalorycznym 
 • badania i projektowanie układów zasilania silników spalinowych oraz komór spalania biopaliw
 • projektowanie obiegów kogeneracyjnych oraz studia wykonalności modernizacji obiektów ciepłowniczych i elektrociepłowni
 • projektowanie i badanie sprawności przepływowej układów przepływowych turbin
 • przygotowanie wirników mikroturbin do eksploatacji oraz kontrolę poziomu niewyważania i wyważania wirników podczas przeglądów i po remontach 

 
Zaplecze techniczne
 • stacje mieszania gazów technicznych i zasilania silników spalinowych tłokowych i turbinowych paliwem biogazowym i syngazowym służące do zasilania badanych agregatów prądotwórczych i kogeneracyjnych paliwem niskokalorycznym w szerokim zakresie składu i wartości
 • wyważarka uniwersalna dedykowana do wirników turbogeneratorów mikroturbin, wyposażona w specjalistyczne oprogramowanie oraz w zestaw wirników, sprzęgieł i łożysk - umożliwia ona wyważanie wysokoobrotowych wałów o masie do 15 kg i długości do 500 mm
 • oprogramowanie numeryczne AGILE dla badania sprawności układów przepływowych oraz projektowania układów łopatkowych turbin osiowych i promieniowych  
Galeria: