Laboratorium 3

MODUŁ POMP CIEPŁA, KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH I HYBRYDOWYCH UKŁADÓW GRZEWCZYCH
Celem badań w laboratorium będzie identyfikacja rozkładów pól prędkości w pomiarach identyfikacyjnych pracy wymienników ciepła, kanałów przepływowych powietrza, gazów lub par w układach energetycznych, wentylacyjnych, grzewczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła. 
 
Kontakt: 
Laboratorium 03
Instytut Maszyn Przepływowych PAN 
Dr hab. inż. Dariusz Butrymowicz
ul. Fiszera 14
80-231 Gdańsk

tel: +48 58 699 52 99
fax: +48 58 341 61 44
email: butrym@imp.gda.pl 
​Odbiorcy produktu
  • przedsiębiorstwa z szeroko rozumianego sektora pomp ciepła, nowych technologii energetycznych. 
  • przedsiębiorstwa o chłodniczo-klimatyzacyjnycm profilu produkcji 
  • firmy zajmujące się szeroko rozumianą technologią produkcji wymienników ciepła
​Oferta naukowo-badawcza
  • pomiary identyfikacyjne pól prędkości przepływów przez wymienniki, ze szczególnym uwzględnieniem wymienników powietrznych pomp ciepła oraz rekuperatorów
  • pomiary identyfikacyjne pól prędkości w pomieszczeniach wyposażonych w klimatyzację oraz ogrzewanie nadmuchowe.
  • pomiary identyfikacyjne pól prędkości w obrotowych podgrzewaczach powietrza
  • identyfikacja przepływów przez układy strumieniowe w zastosowaniach związanych z generacją chłodu z ciepła
  • identyfikacja przepływów przez strumienice w zastosowaniach związanych z wykorzystaniem strumienic jako układów pompowych
Zaplecze techniczne
  • system do identyfikacji rozkładów prędkości przepływów PIV. Zestaw będzie posiadał laser o mocy (>30mJ) wystarczającej do pomiarów rozkładów prędkości w stosunkowo dużych objętościach, umożliwi to jego zastosowanie w badaniach wymienników ciepła, gdzie konieczna jest obserwacja rozkładu przepływu powietrza przez wymiennik w stosunkowo dużych objętościach
  • specjalna kamera, która umożliwi pomiar rozkładu prędkości przepływu w urządzeniach strumieniowych, będzie to unikalna możliwość techniczna ze względu na zarówno konieczność obserwacji stosunkowo trudno dostępnych obszarów (nie możliwych do modyfikacji – ze względu na komplikacje samej geometrii strumienicy) jak i bardzo wysokich prędkości przepływu (>300m/s)
Galeria: