Laboratorium 4

MODUŁ CZYSTEGO SPALANIA, WYTWARZANIA I OCZYSZCZANIA 
Celem budowy laboratorium jest stworzenie bazy sprzętowej i zgromadzenie wiedzy w dziedzinie szeroko rozumianej ochrony środowiska połączonej z energetyką odnawialną, by wspomóc rozwój polskiej energetyki niskoemisyjnej opartej o rozproszone źródła energii. Laboratorium umożliwi prowadzenie różnorodnych badań cieplnych, chemicznych i przepływowych, które będą wsparte najnowocześniejszymi metodami modelowania numerycznego.
Kontakt: 
Laboratorium 04
Instytut Maszyn Przepływowych PAN
Dr hab. inż. Dariusz Kardaś
ul. Fiszera 14
80-231 Gdańsk

tel: +48 58 699 51 66
fax: +48 341 61 44
email: dk@imp.gda.pl
​Odbiorcy produktu
 • przemysł: branża paliwowa i energetyka 
 • firmy zajmujące się analizami chemicznymi 
 • drobni przedsiębiorcy wykonujący ekspertyzy dla zleceniodawców z przemysłu
 • przemysł drzewny
 • rolnictwo
 • zakłady utylizacji odpadów
 • oczyszczalnie ścieków 
​Oferta naukowo-badawcza
 • pomiary zanieczyszczeń powietrza i spalin 
 • pomiary sprawności systemów energetycznych
 • pomiary cieplno-przepływowe
 • ocena strat energii w budynkach i instalacjach
 • pomiary składu pierwiastkowego (np. gleby, stopów, tworzyw sztucznych) 
 • projektowanie urządzeń energetycznych takich jak piece, kotły, palniki, zgazowarki
 • projektowanie mini i mikro bloków kogeneracji ciepła i prądu
 • projektowanie reaktorów cieplno-chemicznych
Zaplecze techniczne
 • przenośny analizator XRF, detektor SDD, pomiar składu pierwiastkowego
 • samochód wyposażony w wielofunkcyjny titrator, wyposażony w elektrodę czułą na zmianę barwy, i mieszadło mechaniczne - pomiar czystości wody
 • kamera termowizyjna,  zakres temperatur od -10°C do 250°C, bezkontaktowy pomiar temperatury
 • chromatograf gazowy, detektor FPD, dozownik split-splitles – pomiary czystości powietrza
 • analizator spalin, detektor FTIR, przenośny - pomiar składu spalin
 • przepływomierze i czujniki temperatury  - pomiar przepływu i temperatury
 • oprogramowanie
 • klaster obliczeniowy 
Galeria: