Laboratorium 6

MODUŁ TECHNOLOGII INTELIGENTNEJ ENERGETYKI
Laboratorium ma przeprowadzać kompleksowe badania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) urządzeń elektronicznych i badania bezpieczeństwa ich użytkowania, co stanowi podstawę oceny zgodności z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej w związku z oznaczeniem CE. Wyniki badań są niezbędne do sporządzania deklaracji zgodności w oparciu o normy zharmonizowane. Laboratorium umożliwi również poprawę urządzeń w celu osiągnięcia stanu kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa elektrycznego.
 
Kontakt: 
Laboratorium 06
Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Dr inż. Mirosław Włas
ul. Sobieskiego 7
80-216 Gdańsk

tel: +48 58 347 23 37
fax: +48 58 347 18 02
email: mwlas@ely.pg.gda.pl
​Odbiorcy produktu
 • przedsiębiorcy wprowadzający na rynek urządzenia elektryczne zużywające energię elektryczną lub urządzenia wytwarzające i magazynujące energię elektryczną
 • spółki dystrybucyjne i sprzedawcy energii, którzy chcą sprawdzić wpływ urządzeń odbiorczych i wytwórczych na sieć elektroenergetyczną
 • firmy i instytucje, które mają problemy z jakością prądu i napięcia oraz z ciągłością zasilania i bezpieczeństwem energetycznym dostaw energii
​Oferta naukowo-badawcza
 • możliwość wykonania badań i przygotowania protokołów dla oznaczenia CE dla wszystkich wyrobów elektrycznych związanych z energetyką odnawialną oraz generacją rozproszoną
 • przygotowanie i przeprowadzenie akredytacji laboratorium dla wybranych badań EMC i LVD              
 • świadczenie usługi badawczo-rozwojowych: szkolenia, usługi doradcze i projektowe w obszarze energetyki odnawialnej, instalacji domu energooszczędnego, efektywności energetycznej oraz generacji rozproszonej  
Zaplecze techniczne
 • stanowisko do pomiarów emisji zaburzeń przewodzonych
 • stanowisko do badania odporności urządzeń elektrycznych i elektronicznych na zaburzenia przewodzone, indukowane przez pola o częstotliwości radiowej zgodnych z wymaganiami aktualnej normy IEC/EN 61000-4-6, IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-2
 • stanowisko do badania odporności na udary napięcia (surge – zgodnie z IEC/EN 61000-4-5), serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych (electrical fast transients – „burst” – zgodnie z IEC/EN 61000-4-4)
 • stanowisko do badania odporności urządzeń elektrycznych i elektronicznych zasilanych z sieci prądu przemiennego jednofazowej i trójfazowej (o napięciu znamionowym do 400VAC i prądzie znamionowych do 32A na fazę) oraz zasilanych napięciem stałym (min. 1000V / 32A ) na zapady, krótkie przerwy i zmiany napięcia zasilania,
 • stanowisko do badania odporności urządzeń elektronicznych i elektrycznych na wyładowania elektryczności statycznej o poziomach do 16,5 kV
 • stanowisko do badania wymagań dyrektywy niskonapięciowej LVD i dyrektywy hałasowej. Dodatkowo pomiar natężenia światła, wilgotności i temperatur
 • stanowisko do badania jakości energii zgodnie z normą PN-IEC 50160 takich urządzeń jak: panele fotowoltaiczne, kogeneratory, agregaty rezerwowe, elektrownie wiatrowe, przekształtniki energoelektroniczne
 • stanowisko do badania kogeneratorów zgodnie z dyrektywą GAD (gazową) w celu określenia sprawności układów kogeneracyjnych, jakości energii elektrycznej i cieplnej oraz zdolności pracy na sieć wydzieloną
Galeria: