Cele

Celem ogólnym projektu pn. „Wzrost innowacyjności przedsiębiorstw poprzez rozwój powiązania kooperacyjnego MOLANOTE” jest wzrost innowacyjności przedsiębiorstw warunkujący rozwój polskiej gospodarki.

Realizacja celu ogólnego projektu będzie możliwa poprzez:
  • zwiększenie roli nauki w rozwoju przedsiębiorstw,
  • rozwój technologii i produktów już wytworzonych przez przedsiębiorstwa,
  • kreacja nowych produktów i technologii przez przedsiębiorstwa,
  • zwiększenie liczby miejsc pracy przez przedsiębiorstwa,
  • rozwój przedsiębiorczości przez wsparcie instytucji otoczenia biznesu. 

Celem bezpośrednim projektu pn. „Wzrost innowacyjności przedsiębiorstw poprzez rozwój powiązania kooperacyjnego MOLANOTE” jest wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw należących do powiązania MOLANOTE poprzez budowę nowoczesnego zaplecza badawczo-rozwojowego.

Realizacje powyższego celu zostanie osiągnięta w dużej mierze przez wypracowanie wspólnego innowacyjnego produktu przez powiązanie MOLANOTE. Wspólny produkt powiązania, który będzie rezultatem pogłębionej współpracy, fuzji technologii oraz transferu wiedzy pomiędzy jego uczestnikami, przyczyni się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw należących do powiązania MOLANOTE. W dodatku realizacja celu bezpośredniego będzie możliwa dzięki realizacji inwestycji przez Koordynatora polegającej na budowie nowoczesnego zaplecza badawczo-rozwojowego. Planuje się również przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych pracowników firm należących do powiązania, aby poprawić ich kwalifikacje i przygotować do rozwoju, kreacji i wprowadzenia innowacji na rynek. Poza tym poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw należących do powiązania MOLANOTE nastąpi przez aktywną promocję wspólnej marki powiązania oraz jego uczestników. Wzmocni to ich konkurencyjność nie tylko na rynku krajowych, ale i zagranicznym.