Idea

Ideą projektu jest transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MSP), między MSP, a innymi przedsiębiorstwami, uczelniami, wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego, władzami regionalnymi, ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi itd).
Projekt jest odpowiedzią na potrzeby członków powiązania, które wyznaczone są głównie przez problemy, jakie napotykają na rynku realizując własne strategie rozwoju. Niezbędne potrzeby to:
- dostęp do infrastruktury badawczo-rozwojowej, która zapewniłaby prowadzenie specjalistycznych badań nowych produktów oraz ich zgodności z odpowiednimi normami, a po zapewnieniu takiej zgodności certyfikację produktów
- prowadzenie ewaluacji efektów wdrożenia innowacyjnych rozwiązań w zakresie budownictwa energooszczędnego i efektywności energetycznej
- podjęcie współpracy z jednostkami badawczo-naukowymi w zakresie rozwoju technologii
- podjęcie faktycznej, zapewniającej bezpieczeństwo, współpracy z podmiotami działającymi na rynku, której celem byłoby stworzenie wspólnej oferty produktów i usług oraz zdobywanie nowych rynków zbytu
- pozyskanie wiedzy na temat komercjalizacji i zarządzania innowacją oraz zagadnień dotyczących praw własności przemysłowej i jej ochrony 
- podniesienie kwalifikacji swoich pracowników poprzez odpowiednie szkolenia specjalistyczne