Apator

Wyzwaniem i celem firmy jest nie tylko tworzenie nowoczesnych technologii efektywnie zarządzających każdym rodzajem energii, lecz także bezpieczeństwo użytkowników oraz dbałość  o środowisko.
 
Grupa Apator wdraża nowoczesne, wydajne technologie wspierające efektywne zarządzanie zużycie energii elektrycznej; ochrona środowiska jest konsekwencją świadomego zarządzania zużyciem energii.
 
Więcej informacji na stronie: www.apator.com