ENERGA Innowacje Sp. z o.o.

ENERGA Innowacje Sp. z o.o., należy do Grupy Kapitałowej Energa, jednego z czterech koncernów energetycznych w Polsce. Jednym z celów strategicznych Grupy jest wspieranie i rozwijanie innowacyjnych technologii i rozwiązań w dziedzinie energetyki, m.in. koncepcja „Smart Eco”. ENERGA Innowacje jest podmiotem odpowiedzialnym w Grupie za proces ich transferu i komercjalizacji. Proces ten realizuje w ramach programu „Energia Inwencji”, dzięki któremu pozyskała blisko 150 innowacji w obszarze energetyki.
Program obejmuje wsparcie innowacji od momentu wyszukania pomysłu, poprzez ocenę jego potencjału, rozwój i opracowanie produktu/usługi, aż po komercjalizację. Współpraca z instytucjami naukowymi i B+R pozwala uzyskać dostęp do innowacyjnych pomysłów i zasobów umożliwiających ich rozwój (kadra naukowa, sprzęt badawczy). Wielokierunkowa kooperacja została nawiązana m.in. z Gdańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym, Pomorskim Parkiem Naukowo-Technologicznym, Uniwersytetem Gdańskim, Politechniką Gdańską, Instytutem Maszyn Przepływowych PAN, Uniwersytetem Warmińsko- Mazurskim oraz Instytutem Energetyki w Gdańsku.
Główne obszary działalności Spółki, w których podejmowane są działania i rozwijane produkty o wysokim potencjale rynkowym, to:
SmartHOME - zespół wzajemnie komunikujących się urządzeń, których działaniem można sterować w celu realizacji oszczędności energetycznych w gospodarstwach domowych. SmartHOME ma łączyć przy pomocy kontrolerów w sieć wszystkie przydomowe źródła energii i inteligentne urządzenia gospodarstwa domowego. Dzięki temu kontroler centralny zoptymalizuje ich działanie oraz wyświetli informację o ich aktualnym stanie. Główną funkcją systemu będzie zmiana nawyków użytkowników dotyczących świadomego zużycia energii i częściowe uniezależnienie się gospodarstwa domowego od energii z zewnątrz.
SmartSOLAR - program promujący wykorzystywanie energii promieniowania słonecznego (fototermia, fotowoltaika, itp.) w skali indywidualnej i przemysłowej. Założeniem programu jest rozwój i promocja nowych rozwiązań technologicznych, materiałowych oraz procesowych w obszarze energetyki solarnej. Efektem działań ma być sukcesywny wzrost efektywności energetycznej instalacji solarnych oraz umożliwienie korzystania z nich szerszemu gronu konsumentów.
SmartLAB - program, którego głównym celem jest realizacja projektów pilotażowych w zakresie Smart Grid, czyli inteligentnych sieci elektroenergetycznych. W finalnym stadium rozwoju, sieć będzie w sposób "inteligentny" integrowała działania oraz zachowania wytwórców i odbiorców w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw i poprawy efektywności wykorzystania energii.
eMobility 2.0 - program, którego głównym celem jest rozwój mobilności elektrycznej w Polsce. Poza pojazdami elektrycznymi, promuje on rozwiązania współpracujące ze sobą wzdłuż całego łańcucha wartości. Samochody elektryczne potrzebują sieci pozwalającej na sprawne i szybkie doładowywanie akumulatorów w uniwersalnym systemie integrującym wielu dostawców energii. Dla branży energetycznej pojawią się również możliwości wynikające z możliwości magazynowania energii elektrycznej. eMobility staje się ważnym elementem rozwoju współczesnej motoryzacji oraz jednym z głównych sposobów realizacji celów ekologicznych stających przed polską energetyką.
 
Spółka posiada wykwalifikowaną kadrę interdyscyplinarnych specjalistów o bogatym doświadczeniu w zarządzaniu zróżnicowanymi projektami (m.in. projekty B+R, kooperacyjne, infrastrukturalne, promocyjne), w tym finansowanymi ze środków publicznych. Spółka może poszczycić się sukcesami realizowanych przez siebie projektów, jak np. INTELIGENTNY PÓŁWYSEP - SMART GRID, „Słońce dla Warmii i Mazur” i projekt realizowany we współpracy z WFOŚiGW w Gdańsku „Energooszczędne osiedle - Osowa”.