Energy Management Systems Sp. z o.o.

HISTORIA
Energy Management Systems Sp. z o.o. jest firmą inżynierską, która powstała na bazie pracowników i absolwentów Politechniki Gdańskiej Wydziału Elektrotechniki i Automatyki. W lipcu 2010 roku rozpoczęła działalność w zakresie rozwiązań technicznych związanych z oszczędnością i wytwarzaniem energii elektrycznej. Współwłaścicielem firmy jest Agencja Rozwoju Pomorza. Pracownicy Energy Management Systems Sp. z o.o. to specjaliści o dużym doświadczeniu z zakresu energetyki, automatyki i produkcji.
 
POTENCJAŁ FIRMY 
Kadrowy (ludzie) – Energy Management Systems wyznaję zasadę, że „Ludzie to największy kapitał firmy”.
W szeregach firmy pracują pracownicy naukowi, którzy oprócz prac badawczych, mają czynny kontakt z sektorem przemysłu wspólnie podejmując różnego rodzaju zadania. W firmie zatrudnione są również osoby posiadające kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu produkcją, a także najlepsi młodzi absolwenci Politechniki Gdańskiej Wydziału Elektrotechniki i Automatyki. Mieszanka wiedzy i doświadczenie wraz z entuzjazmem młodych pracowników, przynosi wymierny efekt dla klientów firmy.
Dotychczasowe realizacje

System zarządzania energią w firmach przemysłowych, ograniczenie kosztów energii do 25%
System zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej – zarządzenie energią z odnawialnych źródeł energii (OZE)
Studium wykonalności kogeneracji dla kilku elektrociepłowni z rejonu Pomorza
Doradca technologiczny w realizacji biogazowni
Projekt i realizacja przystosowania układów pomiarowych energii elektrycznej do TPA
Projekt i montaż OZE i kogeneracji wraz z systemem zarządzania energią
Projekt i montaż źródła rezerwowego zasilania - agregatów prądotwórczych
Audyty energetyczne
Optymalizacja produkcji pod względem energetycznym
Doradztwo w zakresie pozyskania środków finansowych
Obniżanie kosztów energii elektrycznej poprzez stworzenie własnej grupy zakupowej

WIZJA FIRMY
Jeżeli przy tej samej wydajności produkcji, użytkowania obiektów biurowych i innych możemy ograniczyć koszt energii.  To oznacza, że zarabiasz więcej.