IMP PAN

Instytut powołano w 1956 roku do prowadzenia badań podstawowych w dziedzinie projektowania i budowy maszyn służących do konwersji energii w przepływach. Obecnie, badania są prowadzone w następujących dziedzinach: mechanika płynów, przepływy wielofazowe, termodynamika i wymiana ciepła, fizyka plazmy, technika laserowa, mechanika maszyn, tribologia i diagnostyka maszyn energetycznych.
Oprócz badań podstawowych, Instytut oferuje usługi dotyczące praktycznych problemów inżynierskich w zakresie: turbin, pomp i sprzęgieł hydrokinetycznych, wentylatorów, śrub okrętowych, kolektorów słonecznych, projektowanie, obliczenia i ekspertyzy techniczne, konstrukcję unikatowego wyposażenia i aparatury
Instytut oferuje swoje usługi badawcze, projektowe, obliczeniowe, w zakresie ekspertyz technicznych, a także budowę urządzeń technicznych i unikalnej aparatury dla różnych działów gospodarki.