Implaser

Firma powstała z grona specjalistów pracujących w Instytucie Maszyn Przepływowych i pracowniników PAN. Ważną dziedziną aktywności firmy jest rozwój konstrukcji, projektowanie oraz wykonawstwo urządzeń laserowych i systemów sterowania CNC. Od 1994 spółka działa aktywnie w dziedzinie rozwoju technologii laserowych poprzez współudział w organizacji konferencji oraz szkoleń.

Firma IMPLASER, Centrum Technologii Laserowych, Sp. z o.o. jest aktywna na rynku wdrażania nowych technologii w przemyśle turbinowym, lotniczym. Firma wykonuje prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie zaawansowanej mechaniki, dynamiki maszyn, aerodynamiki, optyki, technik z wykorzystaniem podczerwieni, itp. Planowane są prace w dziedzinie nowych technologii spalania oraz odnawialnych źródeł energii.

Od wielu lat spółka współpracuje z wieloma instytucjami badawczymi takimi jak Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Instytut Wymiany Ciepła i Masy w Mińsku, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Politechnika Warszawska czy Politechnika Śląska oraz z takimi znanymi firmami jak ABB Zamech (ALSTOM Power), Siemens, HACO Belgium, UNILAS Dania, Zakmet, MCLaser, etc. Firma wdrożyła m.in. technologie budowy laserów technologicznych dużych mocy, modernizację stanowiska laserowego na Politechnice Śląskiej oraz technologię wykonania bandaży łopatek turbin dla ABB Zamech. Ponadto, firma wykonała szereg badań doświadczanych i numerycznych dla firmy ALSTOM Power Spółka z o.o. w Warszawie Oddział w Elblągu.