Infracorr

Firma Infracorr powstała w 1984 roku. Od początku swej działalności współpracuje z przedsiębiorstwami energetyki cieplnej, dostarczając nowoczesne technologie i urządzenia.

W latach 80-tych wprowadziła we współpracy z Politechniką Gdańską do polskiego ciepłownictwa technologię ochrony elektrochemicznej przed korozją ciepłociągów, regulację systemów ciepłowniczych miast przy pomocy kryz regulacyjno – nastawnych, a także swoje sztandarowe produkty: magnetyzery typu MI, magnetoodmulacze IOW i filtry IFM, przedstawione na poniższym zdjęciu.

Rysunek 1 Produkty Infracorr
 
Infracorr opiera swój rozwój  na  transferze innowacyjnych technologii dla ciepłownictwa. Pierwszym poważnym przedsięwzięciem było w 1989 r sprowadzenie z Danii na rynek polski rur preizolowanych firmy Logstor do budowy sieci ciepłowniczych wraz z know-how ich stosowania. Do dzisiaj Infracorr jest przedstawicielem tego producenta, który obecnie posiada w Polsce 4 wytwórnie.
 
Infracorr był pierwszym podmiotem w kraju, który zrealizował projekt unijny pn. „Domy pasywne energetycznie szansą rozwoju budownictwa na Pomorzu”, jego celem było rozpowszechnianie wiedzy o tego typu budownictwie a efektem powstanie wielu budynków niskoenergetycznych i pasywnych.
 
Infracorr jest firmą inżynierską, wyspecjalizowaną w projektowaniu i budowie sieci ciepłowniczych, węzłów cieplnych i kotłowni, a obecnie również nowoczesnych systemów zarządzania mediami energetycznymi i wodą w obiektach użyteczności publicznej. W ramach programu SPO WKP nabył licencję i wdrożył innowacyjny system zarządzania mediami energetycznymi i wodą.
 
Wśród wielu dokonań wpisujących Infracorr we współczesne ciepłownictwo jest budowa hybrydowego źródła energii cieplnej i elektrycznej, wykorzystującego energię słońca i kogenerację gazową w m. Hel.
W latach 2010 – 2012 Infracorr zrealizował wspólnie z Firmą MMB Drives oraz Politechniką Gdańską projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pn. „System przetwarzania i zarządzania energią ze źródeł odnawialnych i skojarzonych”. W ramach projektu w Zakładzie Produkcyjnym Infracorr w Niestępowie  powstało Laboratorium Generacji Rozproszonej, w którym przeprowadzono szereg badań nad systemem przetwarzania i zarządzania energią pochodzącą ze słońca, wiatru i kogeneracji. 
 
Infracorr za swoją działalność uzyskał wiele nagród na wystawach międzynarodowych i konkursach, z  których najbardziej prestiżowe to Złoty Medal MTP  i  Laur Ciepłownictwa.