Kwidzyński Park Przemysłowo – Technologiczny

Kwidzyński Park Przemysłowo – Technologiczny (KPPT) pełni kluczową rolę dla funkcjonowania lokalnego biznesu umożliwiając nawiązywanie więzi kooperacyjnych i wytwarzanie konkurencyjnych produktów.

Spółka Kwidzyński Park Przemysłowo-Technologiczny powstała z inicjatywy instytucji samorządów lokalnych w dniu 22 maja 2006 r. w Górkach (Gmina Kwidzyn), w celu utworzenia infrastruktury dla rozwoju firm innowacyjnych, w tym w szczególności działających w branży odnawialnych źródeł energii (OZE).

Misją Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego jest tworzenie sprzyjających warunków do powstawania i rozwoju przedsiębiorstw o innowacyjnym charakterze działalności, poprzez zapewnianie im wsparcia infrastrukturalnego, marketingowego, kadrowego oraz finansowego a także przez oferowanie innych usług dodanych.
Działanie KPPT nastawione jest na wspomaganie nowopowstałych i pomoc w rozwoju istniejących firm.