Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna obejmuje obszar czterech województw: pomorskie, kujawsko-pomorskie, zachodniopomorskie oraz wielkopolskie w obrębie, których działa 22 podstref. Spółka zarządza terenami przemysłowymi w: Barcinie, Bydgoszczy, Chojnicach, Człuchowie, Gdańsku, Grudziądzu, Kwidzynie, Kowalewie Pomorskiem, Łysomicach, Malborku, Rypinie, Pile, Toruniu, Włocławku, Starogardzie Gdańskim, Stargardzie Szczecińskim, Sztumie, Świeciu, Tczewie i Żarnowcu. Spółka oferuje wyjątkowe możliwości inwestowania w Polsce północnej.
 
Podstawowym przedmiotem działalności jest:
  • obsługa nieruchomości na własny rachunek,
  • współpraca z regionalnymi instytucjami otoczenia biznesu, organizacjami gospodarczymi, naukowymi i kulturalnymi,
  • wydawanie decyzji administracyjnych w pierwszej instancji z zakresu prawa budowlanego dla większości terenów położonych w Strefie,
  • zarządzanie Gdańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym oferując najlepsze warunki dla lokalizacji firm zaawansowanych technologicznie. 
 
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna (PSSE) zarządza Gdańskim Parkiem Naukowo – Technologicznym (GPN-T). Gdański Park Naukowo-Technologiczny im. prof. Hilarego Koprowskiego został otwarty w 2006 r. jest niewątpliwym atutem PSSE. GPN-T, jako ośrodek wspierający Przedsiębiorczość, Aktywność, Rozwój i Kreatywność tworzy miejsce, w którym pomysł przeradza się w realnie funkcjonującą firmę. Park będąc płaszczyzną dla współpracy nauki i biznesu, jest przedsięwzięciem realizowanym we współpracy z Samorządem Województwa Pomorskiego, miastem Gdańsk oraz Politechniką Gdańską. Jest istotnym elementem Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Pomorskiego (RIS-P). W Parku Technologicznym mieszczą się laboratoria, obiekty biurowo-technologiczne, Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe oraz Centrum Edukacyjne dla dzieci i młodzieży (EduPark) i EduPrzedszkole, Data Center (Serwerownia) oraz Wirtualne Biuro, a budynek jest sukcesywnie modernizowany i kompleksowo wyposażany. Park oferuje nowoczesne powierzchnie technologiczno-produkcyjne oraz technologiczno-biurowe, wyposażone w infrastrukturę teleinformatyczną. Został powołany również inkubator firm technologicznych zapewniający warunki do powstawania i rozwoju nowych firm opartych na wiedzy i nowoczesnych technologiach zakładanych przez absolwentów uczelni i pracowników naukowych.
Współpraca
Gdański Park Naukowo – Technologiczny Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o. współpracuje z władzami uczelni wyższych z Pomorza, w tym m. in. z kadrą naukową Uniwersytetu Gdańskiego i Politechniki Gdańskiej. W wyniku tej współpracy realizowane są projekty badawczo – naukowe. Ponadto współpraca ta zaowocowała powstaniem idei stworzenia Rady Naukowej, która będzie dodatkowo punktować studentów/doktorantów do umieszczenia ich firm w Inkubatorze Technologicznym na terenie Gdańskiego Parku Naukowo – Technologicznego.
GPN-T współpracuje także z samorządem studenckim, kołami naukowymi, promotorami, stowarzyszeniami studenckimi, biurami karier - w celu przedstawienia oferty Parku, nieodpłatnej organizacji konferencji, grup dyskusyjnych. Celem tej współpracy jest realizacja przedsięwzięć umożliwiających odbycie praktyk, staży przez studentów w firmach zlokalizowanych w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdańsku.
 
Gdański Park Naukowo – Technologiczny Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o. współpracuje na bieżąco z prestiżowymi instytutami naukowo – badawczymi, centrami, transferu technologii, a także z kluczowymi dla województwa pomorskiego inicjatywy klastrowe, mające swoje siedziby w Parku. GPN-T na bieżąco wspiera rozwój inwestorów Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w zakresie działalności biotechnologicznej. Idea wspierania przedsiębiorczości, biotechnologii, innowacyjności jaką od wielu lat instytucjonalnie zapewnia GPN-T PSSE Sp. z o.o., przynosi efekt w postaci dużego zainteresowania firm różnej wielkości w lokalizowaniu swoich przedsięwzięć właśnie w Gdańskim Parku. Obecni i przyszli najemcy zdają sobie sprawę z ożywczego dla ich rozwoju efektu synergii jaki niesie za sobą skumulowanie aktywnych i twórczych instytucji pod jednym dachem.
Projekty
Biuro Gdańskiego Parku Naukowo – Technologicznego Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o. dotychczas zrealizowało i realizuje wiele przedsięwzięć inwestycyjnych i badawczych, które mają na celu m.in.:
  • stworzenie jak najlepszych warunków (w tym laboratoryjnych) dla innowacyjnych firm i instytucji otoczenia biznesowego oraz firm zaawansowanych technologii;
  • zapewnienie warunków dla powstawania i rozwoju nowych małych i średnich firm opartych na wiedzy i nowoczesnych technologiach;
  • edukację i promocję nowych rozwiązań technologicznych. 
Więcej o projektach aktualnie realizowanych i dotychczas zrealizowanych można przeczytać pod adresem www.gpnt.pl