Dołącz do MOLANOTE

Przystępując do Powiązania MOLANOTE przedsiębiorstwa mogą liczyć na szereg korzyści, m.in.:
  • równy dostęp do zaplecza badawczo-rozwojowego przystosowanego do potrzeb uczestników,
  • współpraca z ekspertami Instytutu Maszyn Przepływowych, Politechniki Gdańskiej i Gdańskiego Parku Naukowo —Technologicznego oraz ENERGA Innowacje,
  • kontakty z uczelniami wyższymi, jednostkami badawczymi oraz partnerami biznesowymi w kraju i za granicą,
  • opracowanie i promocja wspólnego produktu,
  • wspólna reklama, kanały dystrybucji oraz logistyka powiązania,
  • korzyści ze współpracy z pozostałymi uczestnikami powiązania
  • preferencyjne (lepsze niż rynkowe) warunki korzystania z infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu;
POMOC DE MINIMIS
Członkowie Powiązania MOLANOTE korzystają z pomocy w postaci:
  • zakupu usług badawczych na preferencyjnych warunkach
  • uczestnictwa w dofinansowanych szkoleniach
  • uczestnictwa we wspólnych działaniach promocyjnych oraz związanych ze współpracą międzynarodową powiązania
Pomoc przekazywana partnerom ma charakter tzw. POMOCY DE MINIMIS, której wartość w przypadku korzystania z usług badawczych (infrastruktury) stanowi różnica pomiędzy ceną rynkową za korzystanie z laboratoriów (świadczenie usług badawczych), a ceną zaproponowaną partnerom powiązania
Kontakt
Aby uzyskać więcej informacji na temat możliwości oraz warunków przystąpienia do Powiązania MOLANOTE skontaktuj się z nami:

Hanna Gałusa
email: h.galusa@molanote.gpnt.pl