Wzrost innowacyjności przedsiębiorstw poprzez rozwój powiązania kooperacyjnego MOLANOTE

    Wzrost innowacyjności przedsiębiorstw poprzez rozwój powiązania kooperacyjnego MOLANOTE

Labolatoria

Loaboratorium 1

Moduł małej energetyki wiatrowej


W laboratorium możliwe jest wyznaczanie turbin wiatrowych w tunelu aerodynamicznym (komora pomiarowa f = 5 m). Ekspertyzy prowadzone będą w największym w Polsce tunelu aerodynamicznym znajdującym się w Instytucie Lotnictwa w Warszawie.
Dowiedz się więcej >

Loaboratorium 2

Moduł do badania dynamiki mikroturbin oraz minisiłowni kogeneracyjnych


W laboratorium prowadzone są badania w zakresie kogeneracji energii elektrycznej i ciepła oraz konwersji energii w maszynach wirnikowych i silnikach spalinowych tłokowych.
Dowiedz się więcej >

Loaboratorium 3

Moduł do badania kolektorów słonecznych, pomp ciepła i hybrydowych układów grzewczych


Prace prowadzone są w zakresie identyfikacja rozkładów pól prędkości w pomiarach identyfikacyjnych pracy wymienników ciepła, kanałów przepływowych powietrza, gazów lub par w układach energetycznych, wentylacyjnych, grzewczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła.
Dowiedz się więcej >

Loaboratorium 4

Moduł do badania czystego spalania, wytwarzania i oczyszczania biopaliw energii alternatywnych oraz pomiaru czystości spalin


Prace w laboratorium dotyczą szeroko rozumianej ochrony środowiska połączonej z energetyką odnawialną, by wspomóc rozwój polskiej energetyki niskoemisyjnej opartej o rozproszone źródła energii. Laboratorium umożliwi prowadzenie różnorodnych badań cieplnych, chemicznych i przepływowych, które będą wsparte najnowocześniejszymi metodami modelowania numerycznego.
Dowiedz się więcej >

Loaboratorium 5

Moduł z zakresu budownictwa do badania materiałów budowlanych, diagnostyki cieplno-wilgotnościowej budynków oraz energooszczędności budynków


Zakres prac laboratorium obejmuje badania podstawowych cech technicznych materiałów i wyrobów budowlanych (przede wszystkim materiałów termoizolacyjnych) oraz badań parametrów komfortu cieplno - wilgotnościowego wraz z oceną jakości wentylacji pomieszczeń.
Dowiedz się więcej >

Loaboratorium 6

Moduł technologii inteligentnej energetyki


Laboratorium prowadzi kompleksowe badania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) urządzeń elektronicznych i badania bezpieczeństwa ich użytkowania. Laboratorium umożliwia również poprawę urządzeń w celu osiągnięcia stanu kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa elektrycznego.
Dowiedz się więcej >