Wzrost innowacyjności przedsiębiorstw poprzez rozwój powiązania kooperacyjnego MOLANOTE

  Wzrost innowacyjności przedsiębiorstw poprzez rozwój powiązania kooperacyjnego MOLANOTE

Loaboratorium 6

Laboratorium ma przeprowadzać kompleksowe badania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) urządzeń elektronicznych i badania bezpieczeństwa ich użytkowania, co stanowi podstawę oceny zgodności z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej w związku z oznaczeniem CE. Wyniki badań są niezbędne do sporządzania deklaracji zgodności w oparciu o normy zharmonizowane. Laboratorium umożliwi również poprawę urządzeń w celu osiągnięcia stanu kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa elektrycznego.

Skontaktuj się z nami
Gdański Park Naukowo - Technologiczny
ul. Trzy Lipy 3, budynek C, piętro 1
80-172 Gdańsk

Odbiorcy

 • przedsiębiorcy wprowadzający na rynek urządzenia elektryczne zużywające energię elektryczną lub urządzenia wytwarzające i magazynujące energię elektryczną,
 • spółki dystrybucyjne i sprzedawcy energii, którzy chcą sprawdzić wpływ urządzeń odbiorczych i wytwórczych na sieć elektroenergetyczną,
 • firmy i instytucje, które mają problemy z jakością prądu i napięcia oraz z ciągłością zasilania i bezpieczeństwem energetycznym dostaw energii.

Oferta naukowo-badawcza

 • możliwość wykonania badań i przygotowania protokołów dla oznaczenia CE dla wszystkich wyrobów elektrycznych związanych z energetyką odnawialną oraz generacją rozproszoną,
 • przygotowanie i przeprowadzenie akredytacji laboratorium dla wybranych badań EMC i LVD,
 • świadczenie usługi badawczo-rozwojowych: szkolenia, usługi doradcze i projektowe w obszarze energetyki odnawialnej, instalacji domu energooszczędnego, efektywności energetycznej oraz generacji rozproszonej.

Zaplecze techniczne

 • stanowisko do pomiarów emisji zaburzeń przewodzonych,
 • stanowisko do badania odporności urządzeń elektrycznych i elektronicznych na zaburzenia przewodzone, indukowane przez pola o częstotliwości radiowej zgodnych z wymaganiami aktualnej normy IEC/EN 61000-4-6, IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-2,
 • stanowisko do badania odporności na udary napięcia (surge – zgodnie z IEC/EN 61000-4-5), serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych (electrical fast transients – „burst” – zgodnie z IEC/EN 61000-4-4),
 • stanowisko do badania odporności urządzeń elektrycznych i elektronicznych zasilanych z sieci prądu przemiennego jednofazowej i trójfazowej (o napięciu znamionowym do 400VAC i prądzie znamionowych do 32A na fazę) oraz zasilanych napięciem stałym (min. 1000V / 32A ) na zapady, krótkie przerwy i zmiany napięcia zasilania,
 • stanowisko do badania odporności urządzeń elektronicznych i elektrycznych na wyładowania elektryczności statycznej o poziomach do 16,5 kV,
 • stanowisko do badania wymagań dyrektywy niskonapięciowej LVD i dyrektywy hałasowej. Dodatkowo pomiar natężenia światła, wilgotności i temperatur,
 • stanowisko do badania jakości energii zgodnie z normą PN-IEC 50160 takich urządzeń jak: panele fotowoltaiczne, kogeneratory, agregaty rezerwowe, elektrownie wiatrowe, przekształtniki energoelektroniczne,
 • stanowisko do badania kogeneratorów zgodnie z dyrektywą GAD (gazową) w celu określenia sprawności układów kogeneracyjnych, jakości energii elektrycznej i cieplnej oraz zdolności pracy na sieć wydzieloną.