Wzrost innowacyjności przedsiębiorstw poprzez rozwój powiązania kooperacyjnego MOLANOTE

  Wzrost innowacyjności przedsiębiorstw poprzez rozwój powiązania kooperacyjnego MOLANOTE

Loaboratorium 4

Prace w laboratorium dotyczą szeroko rozumianej ochrony środowiska połączonej z energetyką odnawialną, by wspomóc rozwój polskiej energetyki niskoemisyjnej opartej o rozproszone źródła energii. Laboratorium umożliwi prowadzenie różnorodnych badań cieplnych, chemicznych i przepływowych, które będą wsparte najnowocześniejszymi metodami modelowania numerycznego.

Skontaktuj się z nami
Laboratorium 04
Instytut Maszyn Przepływowych PAN

ul. Fiszera 14, 80-231 Gdańsk

Odbiorcy

 • przemysł: branża paliwowa i energetyka,
 • firmy zajmujące się analizami chemicznymi,
 • drobni przedsiębiorcy wykonujący ekspertyzy dla zleceniodawców z przemysłu,
 • przemysł drzewny,
 • rolnictwo,
 • zakłady utylizacji odpadów,
 • oczyszczalnie ścieków

Oferta naukowo-badawcza

 • pomiary zanieczyszczeń powietrza i spalin,
 • pomiary sprawności systemów energetycznych,
 • pomiary cieplno-przepływowe,
 • ocena strat energii w budynkach i instalacjach,
 • pomiary składu pierwiastkowego (np. gleby, stopów, tworzyw sztucznych),
 • projektowanie urządzeń energetycznych takich jak piece, kotły, palniki, zgazowarki,
 • projektowanie mini i mikro bloków kogeneracji ciepła i prądu,
 • projektowanie reaktorów cieplno-chemicznych,
 • zaplecze techniczne,
 • przenośny analizator XRF, detektor SDD, pomiar składu pierwiastkowego,
 • samochód wyposażony w wielofunkcyjny titrator, wyposażony w elektrodę czułą na zmianę barwy, i mieszadło mechaniczne - pomiar czystości wody,
 • kamera termowizyjna,  zakres temperatur od -10°C do 250°C, bezkontaktowy pomiar temperatury,
 • chromatograf gazowy, detektor FPD, dozownik split-splitles – pomiary czystości powietrza,
 • analizator spalin, detektor FTIR, przenośny - pomiar składu spalin,
 • przepływomierze i czujniki temperatury  - pomiar przepływu i temperatury,
 • oprogramowanie,
 • klaster obliczeniowy.