O projekcie

Projekt pn. „Wzrost innowacyjności przedsiębiorstw poprzez rozwój powiązania kooperacyjnego MOLANOTE” realizowany był w latach 2012-2015. Aktualnie trwa etap redystrybucji otrzymanej pomocy. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod nazwą „Wzrost innowacyjności przedsiębiorstw poprzez rozwój powiązania kooperacyjnego MOLANOTE”. Projekt jest realizowany w ramach 5 Osi Priorytetowej „Dyfuzja Innowacji” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 jako działanie 5.1 „Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym”.

W ramach realizacji projektu powstało sześć nowoczesnych laboratoriów badawczych służących do przeprowadzania różnego rodzaju badań związanych z profilem branżowym działalności powiązania Molanote,  tj. budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii (OZE).