Wzrost innowacyjności przedsiębiorstw poprzez rozwój powiązania kooperacyjnego MOLANOTE

    Wzrost innowacyjności przedsiębiorstw poprzez rozwój powiązania kooperacyjnego MOLANOTE

O projekcie


Projekt pn. „Wzrost innowacyjności przedsiębiorstw poprzez rozwój powiązania kooperacyjnego MOLANOTE” realizowany był w latach 2012-2015. Aktualnie trwa etap redystrybucji otrzymanej pomocy. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod nazwą „Wzrost innowacyjności przedsiębiorstw poprzez rozwój powiązania kooperacyjnego MOLANOTE”. Projekt jest realizowany w ramach 5 Osi Priorytetowej „Dyfuzja Innowacji” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 jako działanie 5.1 „Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym”.

Szczegóły projektu >


W ramach realizacji projektu powstało sześć nowoczesnych laboratoriów badawczych służących do przeprowadzania różnego rodzaju badań związanych z profilem branżowym działalności powiązania Molanote,  tj. budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii (OZE).

Laboratoria

  1. Loaboratorium 1: Moduł małej energetyki wiatrowej  Dowiedz się więcej >
  2. Loaboratorium 2: Moduł do badania dynamiki mikroturbin oraz minisiłowni kogeneracyjnych  Dowiedz się więcej >
  3. Loaboratorium 3: Moduł do badania kolektorów słonecznych, pomp ciepła i hybrydowych układów grzewczych  Dowiedz się więcej >
  4. Loaboratorium 4: Moduł do badania czystego spalania, wytwarzania i oczyszczania biopaliw energii alternatywnych oraz pomiaru czystości spalin  Dowiedz się więcej >
  5. Loaboratorium 5: Moduł z zakresu budownictwa do badania materiałów budowlanych, diagnostyki cieplno-wilgotnościowej budynków oraz energooszczędności budynków  Dowiedz się więcej >
  6. Loaboratorium 6: Moduł technologii inteligentnej energetyki  Dowiedz się więcej >