Wzrost innowacyjności przedsiębiorstw poprzez rozwój powiązania kooperacyjnego MOLANOTE

  Wzrost innowacyjności przedsiębiorstw poprzez rozwój powiązania kooperacyjnego MOLANOTE

Laboratorium 1

W laboratorium możliwe jest wyznaczanie turbin wiatrowych w tunelu aerodynamicznym (komora pomiarowa f = 5 m). Ekspertyzy prowadzone będą w największym w Polsce tunelu aerodynamicznym znajdującym się w Instytucie Lotnictwa w Warszawie.

Skontaktuj się z nami
Laboratorium 01
Instytut Maszyn Przepływowych PAN

ul. Fiszera 14, 80-231 Gdańsk

Odbiorcy

 • przedsiębiorstwa produkujące lub importujące siłownie wiatrowe małych mocy,
 • firmy instalatorskie i deweloperskie zainteresowane budownictwem plus energetycznym.

Oferta naukowo-badawcza

 • badanie charakterystyki efektywności wiatraka - kompletnego systemu (wiatrak, generator, akumulator) prędkość wiatru - moc produkowana,
 • badanie szczegółowe charakterystyki wiatraka dla każdej prędkości wiatru sekwencja obciążeń pozwalająca na zdjęcie charakterystyki mocy produkowanej przez generator,
 • pełne badania wiatraka uzupełnione o dodatkowe wyznaczenie charakterystyki samego wirnika, pozwalając na określenie strat na generatorze,
 • pomiar sił aerodynamicznych działających na wiatrak w pełnym zakresie prędkości wiatru i generowanej mocy przez wiatrak,
 • wyznaczenie sił aerodynamicznych na wirnikach i innych elementach turbin wiatrowych,
 • wyznaczanie momentów obrotowych wywieranych przez wirniki,
 • pomiar obrotów wirników,
 • pomiar pola prędkości wokół wiatraków,
 • pomiar naprężeń działających na elementy konstrukcji wiatraków,
 • badanie generacji prądu elektrycznego przy różnej dynamice zmienności wiatru,
 • badania aerodynamiki dowolnych obiektów i konstrukcji,
 • symulacje numeryczne CFD przepływów i obciążeń elementów wiatraka,
 • symulacje numeryczne obciążeń mechanicznych działających na elementy wiatraka,
 • numeryczne prognozowanie lokalizacji turbiny wiatrowej na podstawie poziomu zurbanizowania, ukształtowania terenu i danej róży wiatrów,
 • cechowanie różnych urządzeń do pomiaru ciśnień i prędkość.

Zaplecze techniczne

Demontowany zestaw pomiarowy do badania efektywności turbiny wiatrowej lub zespołu turbina/generator dedykowany do tunelu aerodynamicznego o średnicy 5 m znajdującego się w Instytucie Lotnictwa w Warszawie.