Powiązanie Molanote

Przystępując do Powiązania MOLANOTE przedsiębiorstwa mogą liczyć na szereg korzyści, m.in.:
  • preferencyjne (lepsze niż rynkowe) warunki korzystania z infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu,
  • równy dostęp do zaplecza badawczo-rozwojowego przystosowanego do potrzeb członków Powiązania,
  • współpraca z ekspertami Politechniki Gdańskiej, Gdańskiego Parku Naukowo —Technologicznego, Instytutu Maszyn Przepływowych PAN,
  • kontakty z uczelniami wyższymi, jednostkami badawczymi oraz partnerami biznesowymi w kraju i za granicą,
  • opracowanie i promocja wspólnego produktu,
  • wspólna reklama, kanały dystrybucji oraz logistyka Powiązania,
  • korzyści ze współpracy z pozostałymi uczestnikami Powiązania.
Dzięki realizacji projektu członkowie Powiązania MOLANOTE korzystają z pomocy w postaci zakupu usług badawczych na preferencyjnych warunkach – koszt wykonania badań jest o 20-30 % niższy od cen rynkowych. 

Pomoc przekazywana partnerom ma charakter tzw. POMOCY DE MINIMIS, której wartość w przypadku korzystania z usług badawczych (infrastruktury) stanowi różnica pomiędzy ceną rynkową za korzystanie z laboratoriów (świadczenie usług badawczych), a ceną zaproponowaną partnerom Powiązania. 

Aby uzyskać więcej informacji na temat możliwości oraz warunków przystąpienia do Powiązania MOLANOTE skontaktuj się z nami.