Wzrost innowacyjności przedsiębiorstw poprzez rozwój powiązania kooperacyjnego MOLANOTE

  Wzrost innowacyjności przedsiębiorstw poprzez rozwój powiązania kooperacyjnego MOLANOTE

Loaboratorium 3

Prace prowadzone są w zakresie identyfikacja rozkładów pól prędkości w pomiarach identyfikacyjnych pracy wymienników ciepła, kanałów przepływowych powietrza, gazów lub par w układach energetycznych, wentylacyjnych, grzewczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła.

Członkowie Powiązania Molanote korzystają z pomocy w postaci zakupu usług badawczych na preferencyjnych warunkach w Laboratorium nr 3 Molanote – koszt wykonania badań jest niższy od cen rynkowych.

Pomoc przekazywana partnerom ma charakter tzw. pomocy de minimis, której wartość w przypadku korzystania z usług badawczych (infrastruktury) stanowi różnica pomiędzy ceną rynkową za korzystanie z laboratorium (świadczenie usług badawczych), a ceną zaproponowaną partnerom Powiązania. Pułap udzielanej pomocy de minimis na realizację badań w Laboratorium nr 3 Molanote – 85 % ceny rynkowej.

Skontaktuj się z nami
Laboratorium 03
Instytut Maszyn Przepływowych PAN

ul. Fiszera 14, 80-231 Gdańsk

Odbiorcy

 • przedsiębiorstwa z szeroko rozumianego sektora pomp ciepła, nowych technologii energetycznych,
 • przedsiębiorstwa o chłodniczo-klimatyzacyjnycm profilu produkcji,
 • firmy zajmujące się szeroko rozumianą technologią produkcji wymienników ciepła.

Oferta naukowo-badawcza

 • pomiary identyfikacyjne pól prędkości przepływów przez wymienniki, ze szczególnym uwzględnieniem wymienników powietrznych pomp ciepła oraz rekuperatorów,
 • pomiary identyfikacyjne pól prędkości w pomieszczeniach wyposażonych w klimatyzację oraz ogrzewanie nadmuchowe,
 • pomiary identyfikacyjne pól prędkości w obrotowych podgrzewaczach powietrza,
 • identyfikacja przepływów przez układy strumieniowe w zastosowaniach związanych z generacją chłodu z ciepła,
 • identyfikacja przepływów przez strumienice w zastosowaniach związanych z wykorzystaniem strumienic jako układów pompowych.

Zaplecze techniczne

 • system do identyfikacji rozkładów prędkości przepływów PIV. Zestaw będzie posiadał laser o mocy (>30mJ) wystarczającej do pomiarów rozkładów prędkości w stosunkowo dużych objętościach, umożliwi to jego zastosowanie w badaniach wymienników ciepła, gdzie konieczna jest obserwacja rozkładu przepływu powietrza przez wymiennik w stosunkowo dużych objętościach,
 • specjalna kamera, która umożliwi pomiar rozkładu prędkości przepływu w urządzeniach strumieniowych, będzie to unikalna możliwość techniczna ze względu na zarówno konieczność obserwacji stosunkowo trudno dostępnych obszarów (nie możliwych do modyfikacji – ze względu na komplikacje samej geometrii strumienicy) jak i bardzo wysokich prędkości przepływu (>300m/s).