Wzrost innowacyjności przedsiębiorstw poprzez rozwój powiązania kooperacyjnego MOLANOTE

  Wzrost innowacyjności przedsiębiorstw poprzez rozwój powiązania kooperacyjnego MOLANOTE

Laboratorium 2

W laboratorium prowadzone są badania w zakresie kogeneracji energii elektrycznej i ciepła oraz konwersji energii w maszynach wirnikowych i silnikach spalinowych tłokowych.

Skontaktuj się z nami
Laboratorium 02
Instytut Maszyn Przepływowych PAN

ul. Fiszera 14, 80-231 Gdańsk

Odbiorcy

 • przedsiębiorcy inwestujący w urządzenia generacji mocy,
 • producenci i użytkownicy turbin oraz silników spalinowych.

Oferta naukowo-badawcza

 • badania sprawności energetycznej urządzeń kogeneracyjnych z miniturbiną gazową lub silnikiem spalinowym tłokowym (o spodziewanej mocy elektrycznej do 0.1 MWe) zasilanych paliwami gazowymi niskokalorycznymi (biogaz, syngaz),
 • przystosowanie agregatów kogeneracyjnych do zasilania paliwami gazowymi niskokalorycznymi (biogaz, syngaz) oraz opracowywanie programów sterowania zapłonem przy zasilaniu paliwem niskokalorycznym,
 • badania i projektowanie układów zasilania silników spalinowych oraz komór spalania biopaliw,
 • projektowanie obiegów kogeneracyjnych oraz studia wykonalności modernizacji obiektów ciepłowniczych i elektrociepłowni,
 • projektowanie i badanie sprawności przepływowej układów przepływowych turbin,
 • przygotowanie wirników mikroturbin do eksploatacji oraz kontrolę poziomu niewyważania i wyważania wirników podczas przeglądów i po remontach.

Zaplecze techniczne

 • stacje mieszania gazów technicznych i zasilania silników spalinowych tłokowych i turbinowych paliwem biogazowym i syngazowym służące do zasilania badanych agregatów prądotwórczych i kogeneracyjnych paliwem niskokalorycznym w szerokim zakresie składu i wartości,
 • wyważarka uniwersalna dedykowana do wirników turbogeneratorów mikroturbin, wyposażona w specjalistyczne oprogramowanie oraz w zestaw wirników, sprzęgieł i łożysk - umożliwia ona wyważanie wysokoobrotowych wałów o masie do 15 kg i długości do 500 mm,
 • oprogramowanie numeryczne AGILE dla badania sprawności układów przepływowych oraz projektowania układów łopatkowych turbin osiowych i promieniowych.