Wzrost innowacyjności przedsiębiorstw poprzez rozwój powiązania kooperacyjnego MOLANOTE

  Wzrost innowacyjności przedsiębiorstw poprzez rozwój powiązania kooperacyjnego MOLANOTE

Loaboratorium 5

Zakres prac laboratorium obejmuje badania podstawowych cech technicznych materiałów i wyrobów budowlanych (przede wszystkim materiałów termoizolacyjnych) oraz badań parametrów komfortu cieplno - wilgotnościowego wraz z oceną jakości wentylacji pomieszczeń.
Możliwe też będzie wykonywanie zaawansowanych symulacji numerycznych.


Skontaktuj się z nami
Gdański Park Naukowo - Technologiczny
ul. Trzy Lipy 3, budynek C, piętro 1
80-172 Gdańsk
 

Odbiorcy

 • producenci wyrobów z betonu komórkowego,
 • producenci wyrobów termoizolacyjnych z wełny mineralnej, styropianu, pianki poliuretanowej i innych,
 • producenci wyrobów z ceramiki poryzowanej oraz pełnej,
 • producenci innych materiałów budowlanych,
 • deweloperzy i wykonawcy obiektów budowlanych,
 • administratorzy i zarządcy nieruchomości,
 • jednostki naukowo-badawcze.

Oferta naukowo-badawcza

 • badanie współczynnika przepuszczalności pary wodnej (metodologia zgodna z aktualnymi normami) w warunkach przepływu laminarnego w pomieszczeniu,
 • mikroskopowe badanie struktury włóknistych materiałów termoizolacyjnych (metodologia zgodna z aktualnymi normami),
 • badanie wilgotności materiałów budowlanych (metodologia zgodna z aktualnymi normami),
 • badanie strumienia objętości powietrza nawiewników i wywiewników w warunkach eksploatacyjnych. Metoda termoanemometryczna,
 • badanie strumienia objętości powietrza w przewodach wentylacyjnych. Metoda termoanemometryczna,
 • badanie parametrów komfortu cieplno-wilgotnościowego pomieszczeń. Zakres badania: wyznaczenie wskaźników PMV, PPD, PD, DR,
 • badanie współczynnika przewodzenia ciepła materiałów budowlanych w zakresie od 0.02 W/mK do 3.0 W/mK (metodologia zgodna z aktualnymi normami),
 • wykonywanie prognozowania zapotrzebowania budynków na energię pierwotną ze źródeł nieodnawialnych: symulacje numeryczne,
 • wykonywanie świadectw energetycznych budynków (metodologia zgodna z aktualnymi przepisami): symulacje numeryczne,
 • ocena ryzyka kondensacji powierzchniowej i między-warstwowej w elementach konstrukcji budynków: symulacje numeryczne.

Zaplecze techniczne

 • urządzenie do pomiaru ciśnienia atmosferycznego przeznaczone do pomiarów ciśnienia atmosferycznego w pomieszczeniach zamkniętych oraz w warunkach zewnętrznych. Zakres pomiarowy 700-1100 hPa, rozdzielczość pomiaru ±0,1hPa, zakres temperatur 10 - 40°C, zakres wilgotności 20 - 80%,
 • urządzenie do pomiaru natężenia światła, zakres od 0,1Lx…0,1kLx,
 • wielofunkcyjny przyrząd pomiarowy z wbudowanym pomiarem różnicy ciśnień przeznaczony do pomiaru w natężenia przepływu oraz jakości powietrza w klimatyzacjach, wentylacjach oraz jakości powietrza w pomieszczeniach,
 • urządzenie wielofunkcyjne do pomiarów poligonowych parametrów klimatu i jakości powietrza, miernik promieniowania słonecznego z bilansomierzem krzemowym, miernik stężenia CO2 i temperatury, barometr do pomiaru ciśnienia atmosferycznego, miernik kierunku i prędkości wiatru,
 • uniwersalny wilgotnościomierz inspekcyjny do pomiaru wilgotności materiałów budowlanych,
 • stanowisko do pomiaru paroprzepuszczalności materiałów budowlanych,
 • zestaw do akwizycji danych pomiarowych w warunkach laboratoryjnych i poligonowych,
 • stacja klimatyczna do pomiaru i rejestracji parametrów klimatu w pomieszczeniach zamkniętych,
 • stacja klimatyczna do pomiaru i rejestracji parametrów klimatu zewnętrznego,
 • mikroskop stereoskopowy z wyposażeniem do wizualizacji i analizy zdjęć,
 • maszyna wytrzymałościowa do badania wytrzymałości na ściskanie i rozciąganie materiałów termoizolacyjnych, zakres do 10kPa.